Миры

Закліканне вясны

1.jpg

Ты прыйдзі, вясна жаданая,
Прыйдзі!
Гукам жыцця, песняй працы
Загудзі.

На узгоркі, на знічкі
Зірні,
Сон трывожны, сон цяжкі наш
Разгані.2.jpg

Ты нясі нам радасць, сілачку
Нясі,
Нашу лепасць і нядбаласць
Атрасі.

Ты ляці на крылах выраю
Скарэй,
Абласкай цяплом пахілых,
Абагрэй.


3.jpg

Наша жыццё, нашу долечку
Пабач,
Над жытамі цёплым дожджыкам
Заплач.

Пакаціся громам-грукам
Угары.
Ты ідзі, нясі цудоўныя
Дары.


4.jpg

Узбагаць ты добрым засевам
Наш край.
Ты прыйдзі і з намі дружна
Заспявай.

Ўскалыхні ты струны сэрцайка
Жывей,
Каб было нам жыць на свеце
Весялей.


5.jpg

Дык ідзі да нас, жаданая,
Ідзі,
Раскатурхай нашу дрэму,
Абудзі!

Якуб Колас
Это "свежие" фото?

PS
А то у нас, в Саратовской области, только почки на деревьях набухли.
Здесь очень много деревьев вечнозеленых хвойных, но ветви березы, как вы видите, еще не покрылись листвой. Это апрель) Только - только, дня два - три, как начали раскрываться почки и появились молодые листочки
Браво!
Изящно, скомпанованно.
Стихи и фото.
Белорусская природа очень красивая.
Был в Беларуссии только один раз, В 1967г.
В городе Пружаны.
Мальцом ещё, но вот запомнилось.